19. apr, 2020

Det er mange måter å føle seg styrket eller svekket på. Når du står i en situasjon, når du leser noe på nett, på facebook, i avisen, eller ser et program på tv eller en film. Hvordan følte du deg i forkant? Under opplevelsen? I ettertid? Bruker du å kjenne etter eller er livet noe som bare skjer og energien din noe du bare har?

Jeg vet med meg selv at jeg påvirkes lett. Jeg tar inn andres energi, jeg blir veldig lett følelsesmessig påvirket, av ting jeg leser, hører og opplever. Jeg kan føle det som om at jeg befinner meg i en sentrifuge om det blir for mye for meg. Slik kan det oppleves for empater og høysensitive. 

I påsken startet jeg en renseperiode, både innvendig, utvendig og digitalt. Jeg begynte å rydde i skuffer og skap. Jeg har gått gjennom facebook og instagram og slettet meg fra både likersider og grupper jeg ikke føler noen energiforbindelse med. Det er absolutt å anbefale. Skulle det være interessant, ja så kan jeg heller melde meg inn igjen eller klikke liker. 

Jeg oppdaget at jeg ble så opphengt i så mye på sosiale medier. Jeg fulgte med på sider og grupper om corona, mot corona, i diskusjonstråder og kommentarfelt. Jeg fulgte med på ekte nyheter og falske nyheter. Teorier og konspirasjonsteorier. Og jeg ble mer og mer borte fra meg selv. Jeg kjente at jeg mistet kraften min. Jeg mistet inspirasjon. Jeg ble tung, både i kropp og sinn. 

Har du kjent på det? Noen ganger mister man rett og slett kraft. Det er lett å kjenne på det i forhold til energityver. Mennesker man ofte har i en eller annen relasjon og når man er rundt de så føler man seg helt tappet etterpå. Men alt er energier. Slik er det med nyheter, film, tekst og bilder også. Hvis du dykker ned i noe kan du kjenne om det tapper deg. Kanskje kjenner du det ikke med en gang, men det skjer. Helt til du merker at du har fått nok og fjerner deg fra det, da først legger du virkelig merke til at kraften din har blitt svekket. 

Det må selvfølgelig settes lys på det mørke nyheter også, det negative og det vanskelige. Hvordan ellers skal det komme frem i lyset? Det er mye vold, både i den virkelige verden, i filmer og i spill. Det kan bli altfor mye, og balansen blir borte. Les og se gjerne, følg gjerne med men kjenn etter hva det gjør med energien din. Blir du oppgitt, irritert eller frustrert? Lar du et dårlig humør gå utover andre? Stopp heller litt opp og kjenn hvordan du har det og hvorfor. Kan hende du kjenner at du skal ta en pause fra det som trekker deg ned? 

Prøv å fokusere på hva som gjør deg godt og som gir deg energi og styrker kraften din. Finn ut hva som skal til for å løfte deg opp. Det kan være så enkelt som å rydde. Eller høre behagelig musikk, lese en god bok, sette av tid til deg selv, meditere, gå en tur i ro og stillhet, kjenn på hva du er takknemlig for og FØL det. Kjenn at det fyller hele deg. Og kjenn da forskjellen på å være tappet i energi mot å være fylt av energi. Hva kjennes best? 

Energiene er rundt oss hele tiden, og vi samhandler med de hele tiden. Det kan påvirke oss stort om vi lar det. Det er en selv som tar de valgene, og heldigvis har vi fri vilje til å endre oss ved rett og slett å endre fokus og bli kjent med sin egen energi. 

Så fyll på din krukke, ta vare på deg selv og plei din energi. Det vil gjøre deg godt.

Energiklem fra meg ❤

 

29. mar, 2020

Det er så mange ting jeg har lyst å si i kjølvannet av coronaviruset. Det er så mye som skjer i våre små samfunn, i landet vårt og i utlandet at vi alle er påvirket av dette. Jeg skal si litt om frykt og stress.

Jeg jobber selv veldig for å ikke bli påvirket av den angsten, redselen og usikkerheten som jeg kjenner ligger rundt oss nå. Media trykker nye dødstall hele tiden og sørger for å holde oss oppdatert på krisene. Vi må selvfølgelig følge med på det som skjer,  men ikke hele tiden. Les og følg med men vær litt selektiv, og tenk selv. Det er mye som påstås der ute, det er mange som deler ukritisk og det er mye informasjon som man ikke trenger hele tiden.

Jeg skjønner godt at man blir redd. At man blir stresset og engstelig. Og det er ok. Det er helt i orden å kjenne på disse følelsene. Om du ikke kjente på de ville du ha vært både følelsesløs og likegyldig.  Mange mister jobbene sine, mange får økonomien lagt i grus, foreldre med barn med spesielle behov har plutselig mistet oppfølgingen de daglig har osv. Hele verden slik de kjente den har endret seg. Hvem ville ikke blitt engstelig da?

Det er også helt ok å være glad, kjenne på spenning over hvordan verden vil utvikle seg, å klare å se det positive i alt som skjer og kjenne takknemlighet med tanke på jorden vår. Det er helt greit det også. Man skal ikke ha dårlig samvittighet fordi man ikke klarer å la redsel vike, eller kjenner glede når så mange ikke gjør det. Det er helt ok å ha de følelsene man har. Det er verre å fornekte de. 

Jeg vil likevel si litt om hva langvarig stress og frykt gjør med oss. 

Frykt 

“Frykt, tilstand som oppstår når en person utsettes for en reell fare, enten direkte eller i form av en ikke-innbilt trussel. De fysiologiske forandringer som oppstår  under frykt setter kroppen i alarmberedskap, istand til å klare en plutselig anstrengelse, som flukt eller angrep, men kroppens innsatsevne kan også bli lammet hvor frykten er for sterk.” www.snl.no

Stress

“Stress kan, avhengig av type, styrke og varlighet både ha positive og negative virkninger på organismen, Mildere former for stress kan virke både fysisk og psykisk stimulerende, som for eksempel fysisk trening, utfordrende arbeid. 

Langvarig stress vil kunne ha negative følger og disponere for funksjonelle organplager, blant annet muskelspenninger, fordøyelsesbesvær, hjerteinfarkt og høyt blodtrykk. 

[...]

I følge Seyles stressmodell GAS (General Adaption Syndrome) går kroppen gjennom tre faser i reaksjon på stress:

  1. Alarmfasen - en kort periode med aktivering for å hanskes med den stressende hendelsen ( fight or flight). 

  2. I fase to, Motstand eller tilpasning, inntar kroppen en viss grad av aktivering for å tåle langvarig stress. Hivs dette pågår over lang tid uten mulighet til god hvile, har dette negative følger - man føler seg blant annet sliten, konsentrasjonen blir svekket og oppelvelse av livskvalitet blir redusert.

  3. i fase 3 Utmattelse, er ressursene oppbrukt og utmattelse, sykdom og i verste fall kollaps inntrer”. www.snl.no

Den langvarige konsekvensen av å være påvirket av stress kan derfor ha store konsekvenser. 

Langvarig stress (kronisk stress) har stor påvirkning på vår hjerne. Det påvirker hippocampus og amygdala som igjen påvirker nervesystemet i hjernen. Dette kan føre til lavere konsentrasjonsevne. Det går ut over evnen til å holde fokus, planlegge og styre oppmerksomheten. Det blir vanskeligere å lære. 

Følelsene blir påvirket, det kan bli vanskeligere å regulere de og depresjon kan være en konsekvens. Stress kan gi høyt blodtrykk, forstyrret søvn, gi kroppssmerter, føre til overvekt, lavere immunforsvar og mye mer. Listen er lang. 

Gjør derfor deg selv en tjeneste å sørge for pauser i løpet av dagen. Ta en pause fra nyheter og internett. Gi deg selv en stille stund eller gjør en aktivitet hvor du kan fordype deg og glemme problemer og bekymringer en liten stund. Som å lese en bok, se en god film, male eller skrive eller en annen hobby du liker. Finn noe som kan gi deg glede, enten deg selv, sammen med familie eller dyr. Ikke glem å ha det gøy. Skap deg en balanse i dagene, og du vil bli bedre rustet til å klare tiden fremover. 

Alt godt til deg ❤

18. mar, 2020
 
Det er en utfordrende tid vi er i nå. Dette lille viruset som blir sett på som verdens største trussel akkurat nå. Liten tue velter stort lass har vel aldri vært mer riktig å si enn nå...
 
I kjølvannet truer den økonomien vår slik vi kjenner den, både innenriks og utenriks. Ledere og politikere, forskere, helsearbeidere, kommunikasjonsarbeidere og flere yrkesgrupper presses ut til sine ytterste grenser mens vi andre prøver å begrense smitte ved å holde oss hjemme så godt vi kan.
Hvor retorikken roper mot oss i overskrifter og på TV. Hvor det nå sammenlignes med 2. verdenskrig, hvor vi hele tiden blir oppdatert på hvor mange smittede, syke og døde det er til enhver tid, hvor det kappes om å ha de største overskriftene. 
 
Det er lett å miste seg selv nå. Jeg kjenner litt på det selv, at det er lett å bli sittende og lese alle nyheter, alle innlegg på facebook, alle kommentarfelt, se ting andre deler, se innslag fra nyheter for om mulig å få vite mer.
Man kan bli fryktelig stresset av mindre og man kan miste litt fokus. 
 
Samtidig føler jeg meg veldig rolig midt oppi dette. Vi har lenge vært klar over at det vil komme en endring på jorden vår, men de fleste av oss har vel ikke tenkt at det var slik den skulle komme. Jeg er overbevist om at det som har vært sett tidligere, både for flere år siden og i løpet av 2019 nå er kommet. Og ja, vi kommer oss igjennom dette og. Noen vil falle fra, men veldig mange vil klare seg og klare seg godt. 
 
Jeg ser på hele denne situasjonen som en overgang. Som en transformasjon.
Alle transformasjoner er dyptgripende. De kan være tunge og vanskelige. De kan være dypt smertefulle og de kan rokkere hele livet ditt i løpet av få øyeblikk. Selv kan man føle det ødeleggende og man kan kjenne på dyp frykt. 
 
Ofte kommer frykten av at man ikke har kontroll. Vi ønsker jo gjerne å ha kontroll, det er slik vi skaper forutsigbarhet i livet vårt. Vi liker å vite hva vi har, hva som kommer, være på forkant av hendelser osv. Og det er ingenting galt i det.
 
Men nå rystes vi. Alt det som vi er vant til blir satt på vent. Vi må omdisponere både jobb og tid. Vi blir mer eller mindre tvunget til å være både på jobb og hjemme, være med familien eller i ensomhet, ha hjemmekontor og hjemmeskole. Vi må ta mer hensyn til hverandre og mange mange viser nå stor omsorg for sine medmennesker.
 
Hvordan påvirker dette deg? Klarer du å kjenne etter hva dette gjør med deg som menneske? Som medmenneske? Klarer du å skape deg dine verdifulle lommer av ro og fred oppi dette?
 
Jeg jobber som healer og energiarbeider og på grunn av at mange trenger støtte nå har jeg valgt å sette ned prisene mine på healing og veiledningssamtaler inntil videre. Se under de enkelte fanene under Mine tjenester - så finner du informasjon og nåpris. 
 
Ta vare på så godt dere kan. 
I kjærlighet ❤