29. mar, 2020

Det er helt ok

Det er så mange ting jeg har lyst å si i kjølvannet av coronaviruset. Det er så mye som skjer i våre små samfunn, i landet vårt og i utlandet at vi alle er påvirket av dette. Jeg skal si litt om frykt og stress.

Jeg jobber selv veldig for å ikke bli påvirket av den angsten, redselen og usikkerheten som jeg kjenner ligger rundt oss nå. Media trykker nye dødstall hele tiden og sørger for å holde oss oppdatert på krisene. Vi må selvfølgelig følge med på det som skjer,  men ikke hele tiden. Les og følg med men vær litt selektiv, og tenk selv. Det er mye som påstås der ute, det er mange som deler ukritisk og det er mye informasjon som man ikke trenger hele tiden.

Jeg skjønner godt at man blir redd. At man blir stresset og engstelig. Og det er ok. Det er helt i orden å kjenne på disse følelsene. Om du ikke kjente på de ville du ha vært både følelsesløs og likegyldig.  Mange mister jobbene sine, mange får økonomien lagt i grus, foreldre med barn med spesielle behov har plutselig mistet oppfølgingen de daglig har osv. Hele verden slik de kjente den har endret seg. Hvem ville ikke blitt engstelig da?

Det er også helt ok å være glad, kjenne på spenning over hvordan verden vil utvikle seg, å klare å se det positive i alt som skjer og kjenne takknemlighet med tanke på jorden vår. Det er helt greit det også. Man skal ikke ha dårlig samvittighet fordi man ikke klarer å la redsel vike, eller kjenner glede når så mange ikke gjør det. Det er helt ok å ha de følelsene man har. Det er verre å fornekte de. 

Jeg vil likevel si litt om hva langvarig stress og frykt gjør med oss. 

Frykt 

“Frykt, tilstand som oppstår når en person utsettes for en reell fare, enten direkte eller i form av en ikke-innbilt trussel. De fysiologiske forandringer som oppstår  under frykt setter kroppen i alarmberedskap, istand til å klare en plutselig anstrengelse, som flukt eller angrep, men kroppens innsatsevne kan også bli lammet hvor frykten er for sterk.” www.snl.no

Stress

“Stress kan, avhengig av type, styrke og varlighet både ha positive og negative virkninger på organismen, Mildere former for stress kan virke både fysisk og psykisk stimulerende, som for eksempel fysisk trening, utfordrende arbeid. 

Langvarig stress vil kunne ha negative følger og disponere for funksjonelle organplager, blant annet muskelspenninger, fordøyelsesbesvær, hjerteinfarkt og høyt blodtrykk. 

[...]

I følge Seyles stressmodell GAS (General Adaption Syndrome) går kroppen gjennom tre faser i reaksjon på stress:

  1. Alarmfasen - en kort periode med aktivering for å hanskes med den stressende hendelsen ( fight or flight). 

  2. I fase to, Motstand eller tilpasning, inntar kroppen en viss grad av aktivering for å tåle langvarig stress. Hivs dette pågår over lang tid uten mulighet til god hvile, har dette negative følger - man føler seg blant annet sliten, konsentrasjonen blir svekket og oppelvelse av livskvalitet blir redusert.

  3. i fase 3 Utmattelse, er ressursene oppbrukt og utmattelse, sykdom og i verste fall kollaps inntrer”. www.snl.no

Den langvarige konsekvensen av å være påvirket av stress kan derfor ha store konsekvenser. 

Langvarig stress (kronisk stress) har stor påvirkning på vår hjerne. Det påvirker hippocampus og amygdala som igjen påvirker nervesystemet i hjernen. Dette kan føre til lavere konsentrasjonsevne. Det går ut over evnen til å holde fokus, planlegge og styre oppmerksomheten. Det blir vanskeligere å lære. 

Følelsene blir påvirket, det kan bli vanskeligere å regulere de og depresjon kan være en konsekvens. Stress kan gi høyt blodtrykk, forstyrret søvn, gi kroppssmerter, føre til overvekt, lavere immunforsvar og mye mer. Listen er lang. 

Gjør derfor deg selv en tjeneste å sørge for pauser i løpet av dagen. Ta en pause fra nyheter og internett. Gi deg selv en stille stund eller gjør en aktivitet hvor du kan fordype deg og glemme problemer og bekymringer en liten stund. Som å lese en bok, se en god film, male eller skrive eller en annen hobby du liker. Finn noe som kan gi deg glede, enten deg selv, sammen med familie eller dyr. Ikke glem å ha det gøy. Skap deg en balanse i dagene, og du vil bli bedre rustet til å klare tiden fremover. 

Alt godt til deg ❤