9. jan, 2021

Intensjon

Hva er intensjon?

Ofte både hører og sier man i meditasjon, under healing og også i dagliglivet at man må sette en intensjon. Og automatisk gjør man kanskje det. Men hva er egentlig intensjon? Hva vil det si å sette intensjon eller å leve etter intensjon. 

Det er et stort tema og det er skrevet uttallige bøker og artikler om intensjon. Jeg skal prøve å beskrive litt av det.

Intensjon defineres som en mental tilstand som representerer en forpliktelse til å gjennomføre en handling eller handlinger i fremtiden. Intensjon innebærer mentale aktiviteter som planlegging og omtanke. Andre ord er hensikt, formål, mål, forehavende.

Det vil kort fortalt si at intensjon er noe du mener å gjøre, enten du gjør det eller ikke.

Intensjon kan være et viktig aspekt i det sosiale livet, atferdsmessig, moralsk og etisk. Den er viktig i forståelse av planer og fremtidige handlinger, i kommunikasjon og i oppnåelse av mål.

En annen måte å beskrive intensjon på er å se det som en arv du etterlater deg når du har funnet det som er viktigst for deg og begynner å leve i samsvar med den verdien. 

For eksempel hvis du dypt og inderlig ønsker å fremme fred. Da vil din intensjon med livet være å leve med et fredelig hjerte, et fredelig sinn og holdning, og utstråle denne intensjonen. Hvis du ønsker å leve et liv med besluttsomhet, kan du bestemme deg for å være besluttsom i dine handlinger og tanker. Intensjonene er forskjellige for hver person og kan endres med hver situasjon, hver dag eller år.

Å identifisere intensjon

Hvordan identifiserer du intensjoner i situasjonen du er i, for dagen, året, livet ditt? I jakten på formålet ditt og det som virkelig betyr noe for deg, trenger du ikke se lenger enn ditt eget sinn og hjerte, enten du setter en umiddelbar, kortsiktig eller livslang intensjon.

Umiddelbar intensjon

Enten du våkner og tenker på dagen din, gjør en aktivitet eller mediterer, så ta deg tid til å lukke øynene og jorde deg ved å sette ditt umiddelbare fokus. Intensjoner som balanse, takknemlighet eller tilgivelse antyder et tema for selvrefleksjon og forbedring. Å finne balanse kan bety at du tar pauser hele dagen for å holde intensjonen ved like. 

Kortsiktig intensjon

I likhet med de målene du setter deg på jobb, kan det å sette intensjoner for en måned eller år gi deg en følelse av besluttsomhet og takknemlighet. Når du fokuserer på det du vil oppnå i nær fremtid, er det også viktig å ære hvor du er nå, i nåtiden. Å etablere takknemlighet som en intensjon vil hjelpe deg å konsentrere deg om menneskene, arbeidet og prestasjonene du er takknemlige for, og arbeide mot dine nye mål mens du føler deg i fred med din nåværende situasjon.

Livslang intensjon

Når søket etter mening og formål fortsetter gjennom hele livet, kan du håpe på å snuble over åpenbaringen av hva din livslange intensjon er, eller du kan se for deg din egen livsvei som inspirerer deg til å leve ditt beste liv. Når du ser tilbake på livet ditt, er din livslange intensjon det som virkelig betydde noe for deg. Det kan være fellesskap, balanse, fred - alt du anser som kjernen i livets verdier. Hvis du ønsker å søke balanse i alle områder av livet ditt, forplikter du deg til denne intensjonen når du prøver å gjøre det. Du kan avvike fra din livslange intensjon til tider, men å finne veien tilbake vil sikre at du er i samsvar med dine egne drømmer og mål.

Selv om intensjonene dine kan variere i forskjellige tider i livet ditt, kan du legge merke til et generelt tema som sporer tilbake til kjerneverdiene dine. Gjør handlinger hver dag som forplikter deg til dine intensjoner og se hvordan effekten av disse handlingene hjelper deg å bli mer jordet og finne et formål i livet ditt. 

Wayne Dyer definerer intensjonen som "kraften til å manifestere, skape, leve et liv med ubegrenset overflod, og å tiltrekke de rette menneskene til de rette øyeblikkene inn i livet ditt."

Ved å endre våre verdier, tanker, tale og handlinger for å avsløre våre sanneste og høyeste intensjoner, skifter vi vår begrensede energi til å fokusere på årsakene til at vi gjør det vi gjør. På denne måten lar vi alle ting strømme fra vår intensjon, noe som frigjør oss til å ta avgjørelser basert på vår evne til å skjelne hjertets ønske i motsetning til å streve for en flyktende og smal definisjon av suksess, definert av andres forventninger. Det er nok kamp i vårt daglige liv allerede; hva om vi i stedet bruker den energien til å redusere gapet mellom intensjon og handling, i stedet for å jage oppfyllende drømmer, føle oss beseiret og stille oss sjelens bedøvende spørsmål om "hvordan kom jeg hit?"

Hvordan sette dine intensjoner

Intensjon er utgangspunktet for enhver drøm. Det er den kreative kraften som oppfyller alle våre behov, enten for penger, forhold, åndelig oppvåkning eller kjærlighet.

Alt som skjer i universet begynner med intensjon. Når jeg bestemmer meg for å kjøpe en bursdagsgave, vri på tærne eller ringe en venn, begynner alt med intensjon.

Vismennene i India observerte for tusenvis av år siden at vår skjebne til slutt formes av våre dypeste intensjoner og ønsker. Den klassiske vediske teksten kjent som Upanishadene erklærer: “Du er hva ditt dypeste ønske er. Som ønsket ditt er, så er intensjonen din. Slik intensjonen din er, så er din vilje også. Som din vilje er, så er din gjerning. Slik din gjerning er, så er skjebnen din også. ”

En intensjon er en rettet bevissthetsimpuls som inneholder frøformen til det du tar sikte på å skape. Som ekte frø kan ikke intensjoner vokse hvis du holder på dem. Først når du frigjør dine intensjoner i den fruktbare dypet av bevisstheten din, kan de vokse og blomstre. I Deepak Chopras bok The Seven Spiritual Laws of Success (jeg vet ikke om den er oversatt til norsk) inneholder den femte loven, Loven om intensjon og begjær, de fem trinnene for å utnytte intensjonen til å skape alt du ønsker.

1. Skli inn i gapet

Mesteparten av tiden er tankene fanget i tanker, følelser og minner. Utover denne støyende interne dialogen finnes det en tilstand av ren bevissthet som noen ganger blir referert til som "gapet." Et av de mest effektive verktøyene vi har for å komme inn i dette gapet, er meditasjon. Meditasjon tar deg utover ego-sinnet inn i stillheten og stillheten til ren bevissthet. Dette er den ideelle tilstanden hvor du kan plante frøene dine.

2. Slipp dine intensjoner og ønsker

Når du er kommet inn i en tilstand av avslappende bevissthet, kan du frigjøre dine intensjoner og ønsker. Den beste tiden å plante dine intensjoner er i perioden etter meditasjon, mens bevisstheten din fortsatt er sentrert i det stille området hvor alle muligheter finnes. Når du har bestemt deg, slipp tak i intensjonen - bare slutt å tenke på den. Fortsett denne prosessen i noen minutter hver dag etter meditasjon.

3. Forbli sentrert i en tilstand av avslappende bevissthet

Intensjon er mye kraftigere når den kommer fra et sted av tilfredsstillelse enn hvis den kommer fra en følelse av mangel eller behov. Hold deg sentrert og nekt deg selv å bli påvirket av andres tvil eller kritikk. Ditt høyere selv vet at alt er i orden og vil være i orden, selv uten å vite timingen eller detaljene i hva som vil skje.

4. Koble deg fra resultatet

Gi avkall på din tilknytning til et spesifikt resultat og lev heller i usikkerhetens visdom. Å henge fast i noe er basert på frykt og usikkerhet, mens løsrivelse er basert på den utvilsomme troen på kraften til ditt sanne Selv. Ha en hensikt om at alt skal ordne seg som det skal, gi så slipp og la muligheter og åpninger komme din vei.

5. La universet håndtere detaljene

Dine fokuserte intensjoner setter den uendelige organiserende kraften i Universet i bevegelse. Stol på at denne kraften orkestrerer den fullstendige oppfyllelsen av dine ønsker. Ikke hør på stemmen som sier at du må ha ansvaret, at obsessiv årvåkenhet er den eneste måten å få gjort noe på. Resultatet som du prøver så hardt å tvinge frem, er kanskje ikke like bra for deg som det som kommer naturlig. Du har frigjort intensjonene dine i den fruktbare bakken for ren potensialitet, og de vil blomstre når sesongen er riktig.

💕

“Vår intensjon skaper vår virkelighet”

Wayne Dyer

💕

“Gode intensjoner er ikke nok. 

Det tar riktig handling, 

utført med riktig bevissthet 

for å gi de nødvendige resultatene.”

Sadhguru

💕

“Jo mer bevisst du blir dine intensjoner og opplevelser, jo mer vil du være i stand til å koble sammen de to, og jo mer vil du være i stand til å skape opplevelsene i livet ditt bevisst. Dette er utviklingen av mestring. Det er skapelsen av autentisk kraft.”

Gary Zukav

 💕

Kilder:

https://snl.no/intensjon

https://wanderlust.com/journal/guide-finding-your-intention/

https://chopra.com/articles/5-steps-to-setting-powerful-intentions

https://medium.com/thrive-global/the-difference-between-ambition-and-intention-118a90b329da

Deepak Chopra - The Seven Spiritual Laws of Success

💕